Stowarzyszenie liber

Dom samotnych matek z dziećmi w Turowie

Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Turowie niesie pomoc kobietom bezdomnym, niepełnosprawnym, dotkniętym przemocą domową i ich dzieciom. Dzięki współpracy z władzami Gminy Wieluń kobiety przebywające w naszym Domu są objęte programem readaptacyjnym, aby mogły powrócić do normalnego życia w społeczeństwie. Między innymi uczestniczą w kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, są wraz z dziećmi pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych, a celem tych działań jest ich aktywizacja zawodowa i pomoc w usamodzielnieniu się.

Potrzeby w zakresie niesienia pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, a zwłaszcza bezdomnym, poszkodowanym przez życie, dzieciom, którymi zajmuje się nasza placówka, są ogromne. Dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu ludzi dobrej woli, wsparciu wielu firm, którym bliski jest los dzieci, próbujemy stworzyć naszym matkom i ich pociechom namiastkę domu, zapewnić godziwe warunki życia i pomóc w odnalezieniu się w społeczeństwie. Proponujemy Państwu współpracę w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Zapewniamy:


- schronienie w godnych warunkach

- 3 posiłki dziennie dorośli

- 4 posiłki dziennie dzieci

- podstawowe środki czystości i higieny osobistej

- odzież stosowną do pory roku

- stałą współpracę z psychologiem

- stałą współpracę z pracownikiem socjalnym

- stałą współpracę z kuratorami

- podstawową opiekę lekarską

- dowozy do specjalistów

- wszystkie sprawy związane z edukacją dzieci

- indywidualne programy wychodzenia z bezdomności